Zarząd Pamapolu informuje, że najkorzystniejsza cenowo (w swojej grupie) była również oferta złożona przez spółkę zależną - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. Wymieniona oferta WZPOW dotyczy dostawy groszku z marchewką i ma wartość 15,9 mln zł brutto.
 
Łączna wartość ww. ofert złożonych przez Emitenta i WZPOW w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, (koszyk 1 i koszyk 2) wynosi 48 mln zł brutto. Dostawy będą realizowane na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża.
 
Pamapol SA zastrzega, iż procedura przetargowa nie została zakończona oraz, że formalne rozstrzygnięcie przetargu, a także zawarcie przyszłej umowy na dostawy produktów objętych przetargiem może zależeć od weryfikacji oświadczeń i dokumentów składanych przez spółkę w ramach przetargu oraz wniesienia ewentualnego odwołania przez innych uczestników postępowania przetargowego. Ponadto warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia brutto.
 
 
 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl