W 1942 roku pogłowie tych zwierząt osiągnęło swój szczyt wynosząc 56 mln sztuk. Na spadek liczebności tych zwierząt wpłynęły m.in. susza, aktywność drapieżników oraz wysokie koszty produkcji. Pogłowie kóz także spadło, o 1 proc. do 3,04 mln sztuk.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl