Podobnie, w relacji listopad 2012 r. - marzec 2013 r., mimo, że zazwyczaj na wiosnę pogłowie jest niższe niż jesienią, w tym roku liczba trzody jest mniejsza o zaledwie 2% (201 tys. szt.). Co ciekawe, w ostatnich dwóch latach odnotowano przeciętnie 12% spadki w pogłowiu w analizowanym okresie. Zatem obecna sytuacja może wskazywać na pewne zahamowanie silnych tendencji spadkowych. Jednak patrząc na zmiany w strukturze pogłowia widzimy już niekorzystne trendy.

Dotyczy to szczególnie warchlaków o wadze 20-50 kg, których pogłowie w okresie od listopada 2012 do marca 2013 zmniejszyło się o 10% i wyniosło 2,8 mln sztuk. Oznacza to mniejszą podaż zwierząt przeznaczonych do tuczu w kolejnych miesiącach i może wiązać się z potrzebą zwiększenia importu. Patrząc również na zmiany sezonowe, pogłowie loch, w tym loch prośnych, w marcu było 11% niższe porównując z analogicznym okresem rok wcześniej.

Zmiany te mają negatywny wpływ ma pogłowie prosiąt. Warto wspomnieć, że jedna locha w przeciągu roku może urodzić przeciętnie 22 prosiąt. Zatem 11% spadek pogłowia w relacji rocznej będzie miał znaczne przełożenie na zmniejszenie się liczby wyproszeń w kraju w tym roku porównując z rokiem poprzednim. Spadek pogłowia loch wiąże się z wprowadzeniem w życie 1 stycznia 2013 r. nowych norm dotyczących dobrostanu ciężarnych loch i loszek, które wymagają by zwierzęta pomiędzy czwartym tygodniem po pokryciu, a ostatnim tygodniem przed wyproszeniem były przetrzymywane w grupie.

Nowe wymogi znacznie podwyższają koszty produkcji prosiąt i jak wynika z danych GUS część rolników zdecydowała się na zmniejszenie stad loch prośnych. Rezultatem tego jest znaczny wzrostu importu prosiąt (o 43%) do poziomu 14 tys. ton w pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku. Potwierdzają to również dane GUS, które wskazują na 6% wzrost liczby prosiąt w okresie listopad 2012 r. do marca 2013 r. po poziomu 3,1 mln sztuk. Należy zaznaczyć, że mimo pewnego zahamowania trendu spadkowego w pogłowiu trzody, tendencja ta, ze względu na obecną niską rentowność produkcji trzody, może się nadal pogłębiać. Wynika to z utrzymujących się wysokich cen pasz (cena paszy grow/finiszer w kwietniu - 1 270 zł/t) i stosunkowo niskich cen żywca na rynku - przeciętnie 5,3 zł/kg w kwietniu 2013 roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl