Europejska Inicjatywa Obywatelska stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE. Po zebraniu co najmniej 1 miliona podpisów obywateli UE, Komitet przedstawicielski Europejskiej Inicjatywy będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego. Organizatorzy poproszą Komisję o zaproponowanie przepisów zakazujących stosowania wszystkich klatek w hodowli zwierząt gospodarskich.

Organizacje europejskie mają czas do września na zebranie co najmniej 1 miliona podpisów obywateli UE pod Inicjatywą. Następnie podpisy trafią do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Inicjatywę można podpisywać online oraz w wersji papierowej. Jak przekonuje organizacja CIWF, jeśli Inicjatywa się powiedzie, może w znaczący sposób zmienić cały system produkcji żywności i sektor hodowlany, mając największy wpływ na życie zwierząt w historii Europy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl