KE zaproponowała, by w 2018 r. rybacy mogli wyłowić ze wschodniego stada dorsza o 28 proc. mniej niż w poprzednim roku. To już kolejne cięcie kwoty połowowej dla tego gatunku w ostatnich latach. Liczby te są oparte na opiniach naukowców, którzy wskazywali na konieczność cięć w kwotach połowowych, by stada dorsza mogły poprawić swoją liczebność, a pojedyncze osobniki - wielkość.

Propozycja Komisji jest obecnie szczegółowo analizowana - podały PAP służby prasowe ministerstwa gospodarki morskiej. "Polska administracja jest zaniepokojona stanem zasobów ryb w Morzu Bałtyckim i rozczarowana doradztwem naukowym ICES (Międzynarodowa Rada Badań Morza-PAP), które kolejny raz wykazuje niepewność i wiele znaków zapytania związanych z faktycznym stanem zasobów stada dorsza wschodniego" - napisano.

"Przygotowanie doradztwa dla dorsza stada wschodniego, dla podobszarów 24-32 (obszar niesklasyfikowany przez nomenklaturę UE), gdy zarządzanie obejmuje podobszary 25-32 (część wschodnia Morza Bałtyckiego) uważamy za niewłaściwe. Odliczenie części kwoty połowowej dorsza stada wschodniego i wliczenia jej do stada zachodniego, w momencie gdy ICES wskazuje, że kwestia mieszania się stad również obarczona jest dużą niepewnością ze względu na brak danych na temat skali tego zjawiska, okresów kiedy się to mieszanie odbywa, uważamy za nieprawidłowe" - podano.

Ministerstwo uważa, że takie spojrzenie na problem nie pomaga w dyskusji nad przyszłymi kwotami połowowymi na 2018 r. i generuje trudności w znalezieniu kompromisu pomiędzy państwami członkowskimi.

Polska wprowadziła szereg działań ochronnych stanu zasobów w wodach przybrzeżnych - podkreśla ministerstwo.

Chodzi m.in. o zakaz trałowania w odległości 6 mil morskich od brzegu, mający na celu ochronę młodych ryb oraz ryb stanowiących pokarm dla dorsza. W zakresie ochrony dorsza, w celu zapewnienia bazy pokarmowej w okresie jego tarła, wprowadzono także zakaz połowu szprota w okresie od 11 czerwca do 10 września. Ministerstwo podaje także wprowadzony okres ochronny dla dorsza stada wschodniego w lipcu i sierpniu oraz dorsza stada zachodniego w lutym i marcu.

Polska na forum UE opowiada się za wprowadzeniem okresów ochronnych dorsza obu stad oraz utrzymaniem na 2018 r. ograniczeń dla rybołówstwa rekreacyjnego - podkreślono. Jak dodano, szczególnie istotna jest ochrona dorsza na obszarze Głębi Bornholmskiej, gdzie odbywa się jego tarło.

Bałtycki dorsz od lat nie może się odrodzić. Zła kondycja gatunku (tzw. chudy dorsz), czy brak występowania tej ryby w strefie przybrzeżnej to poważny problem dla polskich rybaków.

Ostateczne decyzje w sprawie kwot podejmą ministrowie państw unijnych odpowiedzialni za rybołówstwo. Debata w tej sprawie przewidziana jest na jesień.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl