Tak znaczący spadek cen to wynik ustabilizowania się sytuacji podażowej na unijnym rynku, czego wyrazem jest również mniejszy wolumen sprzedaży zagranicznej jaj  z Polski. Według danych Eurostat w pierwszych czterech miesiącach 2019 r. wolumen eksportu jaj spożywczych z Polski wyniósł 75,2 tys. t  i był o 6,3% mniejszy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wartość eksportu obniżyła się bardziej, o 12,8% do 89,5 mln EUR. Należy jednak zauważyć, że dynamika spadku nie była aż tak znacząca jakby wynikało to ze zmian cen jaj konsumpcyjnych na rynku krajowym. Było to rezultatem innej dynamiki zmian cen jaj kierowanych do przetwórstwa, które w pierwszej połowie 2019 r. były przeciętnie o 2,6% droższe niż przed rokiem.

- Spadek wolumenu eksportu był przede wszystkim wynikiem mniejszej sprzedaży jaj na rynek włoski, gdzie wolumen eksportu w pierwszych czterech miesiącach br. był o 5,9 tys. t (o 80%) mniejszy niż w pierwszych czterech miesiącach 2018 r. Zmniejszyła się również sprzedaż do największego dotychczas odbiorcy jaj z Polski – Niemiec – o 2.8 tys. t (12%) do 19,9 tys. t. W analizowanym okresie rolę największego odbiorcy jaj z Polski przejęła Holandia, gdzie sprzedaliśmy 21,0 tys. t jaj konsumpcyjnych (o 6% więcej niż przed rokiem).  Warto również zauważyć, że eksportu do Czech zwiększył się o 48% do 5,5 tys. t - zaznacza Paweł Wyrzykowski, analityk sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.

Według wiosennych szacunków ekspertów Komisji Europejskiej przedstawionych 18.07.2019 r., w 2019 r. Polska będzie krajem o największej dynamicie wzrostu produkcji jaj z przeznaczeniem na konsumpcję, która ma wynieść 5,6%, podczas gdy w UE, produkcja wzrośnie średnio o 2,5%. 

- Ostatnie tygodnie przyniosły wzrosty cen jaj spożywczych. W drugiej połowie lipca wartość indeksu jaj konsumpcyjnych wyniosła 34,04 PLN/100 sztuk, co oznacza, że w porównaniu ze średnim poziomem w czerwcu br. ceny jaj wzrosły przeciętnie o 10,5%, co może oznaczać ożywienie popytu eksportowego związanego m.in. z przymusowym ubojem stad ptaków w Belgii, będącego skutkiem występowania w tym kraju grypy ptaków. Warto jednak zauważyć, że wolumen produkcji jaj w Belgii stanowi 2,3% unijnej produkcji jaj przeznaczonych do konsumpcji, podczas gdy np. udział polskiej produkcji przekracza 8%. Oznacza to, że gdyby problemy z grypą ptaków dotyczyły głównie rynku belgijskiego, to spodziewany wzrost cen jaj na rynku krajowym nie powinien być tak dynamiczny jak obserwowany w drugiej połowie 2017 r. - podaje ekspert BNP Paribas.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl