Ognisko HPAI u dzikich ptaków

- Jest to pierwsze ognisko HPAI u ptaków dzikich w 2023 r. na terytorium województwa małopolskiego. Stwierdzenie w dniu 18 stycznia br. ww. ognisko HPAI związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw trzecich. W Polsce w okresie od 1 do 18 stycznia 2023 roku stwierdzono 27 ognisk HPAI u drobiu i 9 ognisk tej choroby u ptaków dzikich - informują służby wojewody.

W związku z tym wojewoda Małopolski wyznaczył obszar powiatów wadowickiego i oświęcimskiego za zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – wysokiej zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Na obszarze obu powiatów wprowadzone zostały następujące nakazy i zakazy:

1) zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;
2) nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa,
3) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których trzymany jest drób.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl