Jak mówi Wyrzykowski, według najnowszych danych GUS, w maju 2016 r. ceny żywca rzeźnego wszystkich najważniejszych gatunków mięsa były wyższe niż przed miesiącem. Podwyżki w największym stopniu dotyczyły trzody chlewnej, za kilogram której płacono przeciętnie 4,50zł, tj. o 9,6 proc. więcej niż w kwietniu 2016 r. Żywiec drobiowy podrożał o 2,9 proc. do 3,72 zł/kg, a wołowy (bez cieląt) o 2,7 proc. do 6,09 zł/kg.

Analityk zauważa, że od początku roku (w porównaniu z grudniem 2015 r.) żywiec wieprzowy w skupie podrożał o 16,3 proc., podczas gdy pozostałe rodzaje, potaniały - żywiec drobiowy o 3,6 proc. a wołowy o 1,1 proc.

- Najsilniej natomiast wzrosły ceny surowego mięsa drobiowego, tj. o 3,8 proc. Ceny wołowiny były natomiast zaledwie o 0,1 proc. wyższe niż w grudniu ub.r., a wędlin i pozostałych przetworów mięsnych obniżyły się o 0,6 proc. - dodaje.

Ekspert przypomina, że według prognoz zawartych w raporcie FAO Food Outlook w 2016 r. światowy handel wieprzowiną wzrośnie o 4,4 proc. do rekordowego poziomu 7,5 mln t, w głównej mierze pod wpływem niskich cen na rynkach międzynarodowych. W maju 2016 r. przeciętne ceny eksportowe były o 11 proc. niższe od notowanych przed rokiem i o 33 proc. niższe od cen z maja 2014 r.

- Analitycy FAO przewidują, że import zwiększy się do większości największych odbiorców wieprzowiny, w tym Meksyku, Chin, Rosji, USA, Japonii, Korei Południowej i Australii. Wzrost zakupów ze strony tych krajów ma z nawiązką zrównoważyć spadek importu ze strony Kanady, Wietnamu i Kolumbii - dodaje.

Jego zdaniem w odpowiedzi na rosnący popyt, najwięksi główni eksporterzy (USA, Kanada, Meksyk, Brazylia) zwiększą sprzedaż wieprzowiny na rynki zagraniczne, tym bardziej, że relacje cen pasz wydają się być korzystne. Analitycy przewidują, że dzięki znalezieniu nowych rynków zbytu (w reakcji na rosyjskie embargo), w szczególności na rynku azjatyckim, eksport wieprzowiny z UE wzrośnie prawie o 3 proc. do 2,5 mln t.

Mimo zwiększonej wymiany, analitycy FAO przewidują, że w 2016 r. światowa produkcja wieprzowiny zmniejszy się o 0,7 proc. do 116,4 mln t. Jako główny powód takiej sytuacji, eksperci podają 2,5-proc. spadek produkcji w Chinach, która wytwarza prawie połowę światowej produkcji. W ocenie Wyrzykowskiego związane to będzie z niekorzystnymi relacjami cen pasz do żywca w tym kraju oraz nowymi przepisami środowiskowymi, które skłoniły producentów do zmniejszenia liczebności stad loch, co tym samym blokuje wzrost produkcji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl