Ekspert podkreśla, że w przypadku największego unijnego eksportera jaj, czyli Holandii, odnotowano spadek sprzedaży do krajów trzecich o 6,6 proc. do 21,2 tys. ton co stanowiło 1/3 całkowitego eksportu jaj i przetworów na rynki pozawspólnotowe.

- Podwoił się natomiast eksport tych produktów z Hiszpanii i wyniósł 11,3 tys. t. Taką samą ilość jaj i ich przetworów sprzedano również z Włoch a dynamika wzrostu wyniosła 6,1 proc.. Warto dodać, że eksport jaj z Polski na rynki trzecie zwiększył się w tym okresie o połowę i wyniósł 2,2 tys. t - zaznacza Wyrzykowski.

Jak dodaje największym odbiorcą unijnych jaj stała się Szwajcaria, jednak w pierwszym kwartale 2016 r. w relacji do analogicznego okresu przed rokiem eksport jaj i przetworów jajecznych w ekwiwalencie jaj (bez wylęgowych) zmniejszył się o 5,8 proc. do 10,9 tys. t. 

Ekspert podkreśla, że niedobór jaj w USA, wywołany panującą w ub.r. ptasią grypą w tym kraju spowodował otwarcie tego rynku na jaja z niektórych państwa Wspólnoty. W I kw. 2016 r. do USA z UE sprzedano 10,5 tys. t jaj.

Co ciekawe znaczącym rynkiem dla Wspólnoty staje się Izrael, gdzie wywóz jaj zwiększył ponad 6-krotnie do 6,1 tys. t. Natomiast sprzedaż unijnych jaj do Japonii zmniejszyła się aż o 55 proc. do prawie 7 tys. t, a w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich spadek ten wyniósł 21 proc. do 5,5 tys. t. 

- Należy zauważyć, że w I kw. 2016 r. eksport jaj i przetworów jajecznych z UE zwiększył się ze względu na dynamiczny wzrost sprzedaży jaj konsumpcyjnych – o 30,1 proc. do 42,2 tys. t., podczas gdy sprzedaż albumin zmniejszyła się o 13,1 proc. do 21,1 tys. t. W I kw. 2016 r., Polska do krajów trzecich sprzedała 1,4 tys. t jaj konsumpcyjnych, tj. o 68 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Eksport albumin zwiększył się natomiast o 39 proc. do 702 t - stwierdza Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl