Tym razem o wsparcie realizowane w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” mogą ubiegać się zakłady przetwórstwa rybnego działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które roczny przychód netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z działalności gospodarczej, wykonywanej w zakresie PKD 10.20.Z. – Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, będą potwierdzały w formie oświadczenia i dokumentów księgowych.

Wsparcie przyznaje się w formie wypłaty premii – określonej w umowie o dofinansowanie, na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego – w wysokości 5 proc. rocznego przychodu netto.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl