Sąd Apelacyjny, a wcześniej Sąd Okręgowy w Gdańsku, oddaliły powództwo wskazanych wyżej osób przeciwko Seko S.A. oraz spółce Złota Rybka Sp. z o.o. o solidarną zapłatę kary umownej w wysokości 10 mln zł z tytułu rzekomego niewykonania przez Emitenta i spółkę Złota Rybka Sp. z o.o. umowy inwestycyjnej z dnia 22 lutego 2012 r.
 
Oddalenie skargi kasacyjnej kończy ostatecznie spór prawny między stronami.
 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl