Wszystkie kluby popierają ten rządowy projekt, ale część klubów zapowiedziała wniesienie poprawek podczas prac w komisji rolnictwa. Komisja ma się zająć projektem jeszcze w środę. Także tego dnia wieczorem zaplanowano jego drugie czytanie, a głosowanie - na czwartek.

Projektowana ustawa zmienia przepisy w sześciu innych ustawach dot. zdrowia i ewidencji zwierząt, powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakazać ubój trzody chlewnej za odszkodowaniem. Będą też mogli nakazać rolnikom prowadzącym chów świń przestrzeganie zasad bioasekuracji. Ponadto powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakazać sanitarny odstrzał dzików - poinformowała w Sejmie przestawiając projekt wiceminister rolnictwa Ewa Lech.

Nowe przepisy pozwolą też Inspekcji Weterynaryjnej lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, miejsca gromadzenia i punkty skupu zwierząt). Do rejestru takich podmiotów włączony zostanie bowiem numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, dzięki czemu usprawniona zostanie identyfikacja podmiotów nadzorowanych.

Zaostrzone zostaną przepisy dotyczące rejestracji świń. Wprowadzony będzie obowiązek rejestracji zwierząt w ciągu 30 dni, a każde przemieszczanie (zmiana miejsca pobytu zwierzęcia) będzie musiało być zgłoszone w ciągu 7 dni, natomiast w okresie kiedy występuje choroba zakaźna i gospodarstwo znajduje się na terenie wyznaczonych stref, rolnik będzie miał obowiązek zgłaszania wszystkich przemieszczeń, sprzedaży, upadków w ciągu 24 godz., tak aby Inspekcja Weterynaryjna miała możliwość śledzenia tego, co się dzieje - podkreśliła Lech.

Przedstawiciele klubów podzielali pogląd, że nowe regulacje są potrzebne i pomogą w lepszym panowaniu nad chorobą, wskazywano także na potrzebę zaangażowania większych środków na zwalczanie wirusa jak i na pomoc dla rolników m.in. ze względu na konieczność wprowadzenia bioasekuracji.

Wirus afrykańskiego pomoru świń wykryto w Polsce w lutym 2014 r. Dotychczas odnotowano 111 przypadków ASF u dzików i 20 ognisk tej choroby u świń. Zostało zutylizowane ponad 1200 sztuk świń. Choroba jest nie groźna dla ludzi, ale przynosi znaczne straty gospodarcze, gdyż zakażone zwierzęta trzeba zabijać (nie ma szczepionki). Ponadto nie można eksportować świń i wieprzowiny.

Pierwsza tzw. specustawa dot. ASF weszła w życie kilka dni temu. Przewiduje ona wykup trzody od rolników ze strefy zagrożonej i przetworzenie tego mięsa na konserwy. Tak przerobione mięso ma docelowo trafiać do instytucji publicznych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl