Zysk netto Seko w 2012 r. wyniósł 2,07 mln zł.

Proponowanym dniem dywidendy jest 10 czerwca 2013 r., a terminem jej wypłaty 24 czerwca 2013 r.

Akcjonariusze podejmą decyzję na ZWZ, które odbędzie się 25 maja 2013 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl