Wyniki finansowe Seko za 2021

Przychody ze sprzedaży Seko w 2021 roku wyniosły 195,6 mln zł wobec 186,3 mln zł w 2020 r. Z kolei zysk netto spółki w 2021 r. to 222 tys. zł wobec 4,56 mln zł w 2020 r.

Kazimierz Kustra, prezes Seko wskazuje, że w 2021 r., podobnie jak w 2020, światowa gospodarka zmagała się ze skutkami trwającej pandemii COVID-19.

- Nasza spółka działała w tym okresie w podwyższonym reżimie sanitarnym, niemniej jednak wdrożone przez nas procedury zdały egzamin i działalność produkcyjna i handlowa była prowadzona bez zakłóceń - dodaje.

Seko wobec wzrostu cen i kosztów

Kustra przyznaje jednocześnie, że rok 2021 przyniósł szereg niekorzystnych zmian na rynku.

- Nastąpił gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, gazu oraz paliw płynnych. Dodatkowo wzrosły ceny większości surowców wykorzystywanych przez nas w produkcji. W ciągu roku podejmowaliśmy szereg działań, których celem było ograniczenie wpływu wspomnianych czynników na naszą firmę. Między innymi renegocjowaliśmy ceny sprzedaży naszych wyrobów do wszystkich grup odbiorców, czy optymalizowaliśmy procesy produkcyjne w celu obniżenia kosztów produkcji - dodaje.

Seko nie wypłaci dywidendy za 2021

Prezes Seko przyznaje, że ostatecznie zewnętrzne czynniki odbiły się niekorzystnie na wynikach finansowych.

- W ubiegłym roku kolejny raz wypłaciliśmy dywidendę dla naszych naszym akcjonariuszom. Niewielki zysk wypracowany w 2021 r. niestety uniemożliwi nam to w bieżącym roku. W tym miejscu chciałbym zapewnić, że wrócimy do wypłacania dywidendy najszybciej jak tylko będzie to możliwe - dodał.

Seko inwestuje w zakład w Chojnicach

Mimo trudnej sytuacji rynkowej Seko w 2021 r. przeprowadziło również szereg inwestycji w zakładzie produkcyjnym.

- Będą mieć pozytywny wpływ na konkurencyjność naszej spółki w przyszłości. Umożliwią one ograniczenie kosztów produkcji i poszerzenie asortymentu oferowanych produktów - wskazuje Kustra.

Seko o wojnie w Ukrainie i inflacji

Jak prezes Seko widzi perspektywy na 2022 rok?

- W tym momencie już wiemy, że bieżący rok nie będzie łatwiejszy niż 2021. Trwająca wojna w Ukrainie, poza ogromem zniszczeń i tragedią dla mieszkańców tego kraju, spowodowała bardzo silne zawirowania na światowych rynkach finansowych. Efektem jest m.in. znaczne osłabienie polskiej waluty, coraz wyższy poziom inflacji, rosnące stopy procentowe, czy wzrost cen surowców. Czynniki te, a szczególnie ich niespotykana wcześniej intensywność, będą miały istotny wpływ na działalność wszystkich przedsiębiorstw w 2022 r. i kolejnych latach. Chciałbym zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ obecnych zawirowań rynkowych na naszą spółkę - podsumował.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl