W okresie od stycznia do sierpnia wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu
żywego) zwiększyła się o 5,1% r/r wobec wzrostu o 9,7% w analogicznym okresie 2016 r. Głównym źródłem wzrostu wartości polskiego eksportu była większa sprzedaż do Holandii, Francji oraz Belgii.

- Nieznaczny spadek wartości eksportu odnotowano natomiast do Niemiec. Na uwagę zasługuje Ukraina, gdzie odnotowano największy przyrost wolumenu eksportu polskiego drobiu. Czynnikiem wspierającym polski eksport drobiu jest jego utrzymująca się wysoka konkurencyjność cenowa. W październiku średnie ceny brojlerów w Polsce wyrażone w euro były o 32% niższe od średniej unijnej wobec 37% w październiku ub. r. Cena skupu kurcząt wyniosła w październiku 3,43 zł/kg (wzrost o 7,5% r/r), a cena indyków wyniosła 5,04 zł/kg (wzrost o 3,9% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla brojlerów ukształtowała się na poziomie 1,35 zł/kg (spadek o 0,5% r/r), a pasz dla indyków 1,52 zł/kg (wzrost o 7,1% r/r). W rezultacie w październiku relacja cen żywiec/pasza wyniosła na rynku kurcząt 2,53 wobec 2,34 przed rokiem, a na rynku indyków 3,47 wobec 3,58 przed rokiem, wskazując na wzrost opłacalności produkcji kurcząt w ujęciu rocznym oraz jej spadek w przypadku indyków. Po uwzględnieniu czynników krajowych oraz wzorca sezonowości prognozujemy, że ceny skupu kurcząt broilerów, indyków oraz jaj na koniec 2017 r. ukształtują się odpowiednio na poziomie ok. 3,30 zł/kg, 5,00 zł/kg oraz ok. 3,00 zł/kg, 5,20 zł/kg na koniec 2018 r. - czytamy w raporcie.

W okresie od stycznia do sierpnia br. wartość polskiego eksportu jaj zwiększyła się o 12,7% r/r wobec spadku o 4,8% w analogicznym okresie 2016 r. Na uwagę zasługuje rekordowy wzrost polskiego eksportu w sierpniu br. (+193,3% r/r), będący skutkiem gwałtownego zwiększenia popytu przede wszystkim z Holandii. Jest on konsekwencją skażenia jaj fipronilem w tym kraju i związanego z tym znaczącego wzrostu zapotrzebowania na jaja importowane. W efekcie cena skupu jaj klasy M wyniosła w październiku br. 39,14 zł/100 sztuk (wzrost o 23,5% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek wyniosła 1,09 zł/kg (wzrost o 2,8% r/r).

- W konsekwencji w październiku relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 35,9 wobec 29,9 przed rokiem. Uważamy, że przejściowy silny wzrost popytu na polskie jaja zacznie wygasać w grudniu br. W efekcie, uwzględniając bieżącą sytuację na rynku jaj oraz krajowy wzorzec sezonowości prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2016 r. wyniesie 57 zł/100 sztuk, a na koniec 2017 r. 33 zł/100 sztuk. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest tempo odbudowy produkcji jaj w Holandii - podano.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl