Ważnym krokiem dla dalszej współpracy w tym zakresie była wizyta w Singapurze Prezesa Agencji Rynku Rolnego Łukasza Hołubowskiego, która odbyła się pod koniec marca br. Podczas pobytu Prezes ARR spotkał się z przedstawicielami AVA, którzy przejawili dużą otwartość w obszarze wymiany handlowej  z Polską odnośnie importu żywności.

Jak poinformowała Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, będąca koordynatorem działań ze strony branży związanych z otwarciem rynku Singapuru na polski drób, spotkanie dotyczyło m.in. przygotowań do inspekcji weterynaryjnej zakładów drobiarskich w Polsce w maju br. Informacja ta ma szczególne znaczenie dla producentów drobiu, gdyż to właśnie ten rodzaj mięsa, ze względu na uwarunkowania kulturowe i religijne, jest najchętniej spożywane przez mieszkańców tego kraju.

Jednym z elementów dyskusji było omówienie warunków regionalizacji w związku z wystąpieniem w Polsce m.in. wirusa grypy u drobiu i ptaków dzikich. Ponieważ większość importu na rynek Singapuru pochodzi z państw o dużej powierzchni, AVA przychyla się do stosowania zasad regionalizacji, tak aby pojawienie się pojedynczych ognisk wirusa w odległych miejscach kraju eksportera nie blokowało całkowicie jego sprzedaży zagranicznej.

Podczas kilkudniowej wizyty Prezes ARR Łukasz Hołubowski spotkał się także z przedstawicielami biznesu, lokalnymi instytucjami branżowymi oraz największym sieciami dystrybucyjnymi. Jedna z nich - Fair Price wyraziła duże zainteresowanie polskim drobiem, oznajmiając, że rozpoczną import mięsa białego z naszego kraju niezwłocznie po jego dopuszczeniu na rynek singapurski.

Wizyta była elementem misji roboczej, w skład której weszli przedstawiciele polskiej administracji i biznesu, zorganizowanej w ramach przygotowań do wizyty Prezydenta Singapuru Tony’ego Tana w Polce w maju br. Przyjazd ten jest jednym z elementów nawiązania współpracy pomiędzy krajami, również w zakresie otwarcia rynku Singapuru na polskie mięso drobiowe.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl