Przedstawiciele firmy Sona zapewniają, że mrożonki, kupowane w ilościach hurtowych posiadały daty przydatności do spożycia określane przez producenta. Wynosiły one od 1,5 roku do 2 lat. Istotą działania filii w Lublinie było konfekcjonowanie, czyli pakowanie ryb i określanie na etykietach dat terminu przydatności zgodnie z umową zawartą z odbiorcą.

- Zmiany dat przydatności do spożycia dla końcowego biorcy, o ile miały miejsce, nigdy nie powodowały przekroczenia terminu przydatności do spożycia zakreślonego przez producenta., co znajduje potwierdzenie w dokumentacji znajdującej się w posiadaniu firmy - podkreślają przedstawiciele firmy Sona.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl