Handel UE z krajami trzecimi w sektorze jaj od stycznia do listopada 2008 r. i 2009 r. Najważniejszymi unijnymi eksporterami produktów z sektora jaj na rynki trzecie w omawianym okresie były: Holandia (53 tys. ton; -26 proc. wobec 11 mies. 2008 r.), Włochy (23 tys. ton; -14 proc.), Niemcy (22,3 tys. ton; -7 proc.) oraz Francja (20 tys. ton; -21 proc.).

Wyższy niż przed rokiem był natomiast import jaj (o ponad 26 proc.), na skutek znacznego zwiększenia zakupów przetworów z jaj od dwóch najważniejszych dostawców - z USA (ponaddwukrotnie do ok. 10 tys. ton) oraz z Argentyny. Największe ilości jaj i produktów z jaj z krajów trzecich trafiały na rynki: duński (9,7 tys. ton, wzrost o 19 proc. wobec 11 mies. 2008 r.), austriacki (5,3 tys. ton, +34 proc.) oraz niemiecki (4,1 tys. ton, +66 proc.). Dodatnie saldo w handlu UE-27 z krajami trzecimi w sektorze jaj w omawianym okresie wyniosło 109,6 tys. ton i wobec roku poprzedniego obniżyło się o 27 proc.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl