Największy spadek (-7 proc.) dotyczył bydła płci męskiej w wieku poniżej dwóch lat życia. Pogłowie krów obniżyło się o ponad 1 proc., natomiast spadek stada zwierząt hodowlanych w ostatnich 12 miesiącach skutkował 2 proc. redukcją liczebności młodego bydła.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl