W 2015 r., spadek cen detalicznych drobiu spowodował, że mięso to nadal było konkurencyjne cenowo w stosunku do mięsa czerwonego, co skutkowało wzrostem jego konsumpcji.

Eksperci ARR powołując się na dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podają, że bilansowe spożycie mięsa drobiowego w 2015 r. wyniosło 29 kg na mieszkańca i było o 0,8 kg na mieszkańca większe niż w 2014 r.

W tym roku wynik ten może jeszcze ulec poprawie.

Eksperci ARR przewidują, że spożyjemy w tym roku 29,5 kg mięsa drobiowego na mieszkańca.

Przyczyni się do tego m.in. przewidywany spadek spożycia wieprzowiny.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl