ZM Henryk Kania poszerzają współpracę ze środowiskiem akademickim. Po podpisaniu umów o współpracy w 2016 roku z Uniwersytetem Rolniczym we Wrocławiu i UWM w Olsztynie oraz w 2017 z GWSH w Katowicach, Spółka nawiązała współpracę z Bielską Wyższą Szkołą im. J. Tyszkiewicza. Na inaugurację – rusza konkurs dla studentów wydziału architektury, który potrwa przez cały semestr letni. Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu, którego efekty Spółka będzie mogła wykorzystać w bieżącej działalności handlowej i marketingowej.

Dominika Rąba, wiceprezes Zarządu ZM Henryk Kania S.A: – Jako polska, rodzinna firma, jesteśmy świadomi tego, jak ważne i potrzebne są dziś działania CSR-owe. Dużą wagę przykładamy do skutecznej realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, w którą doskonale wpisuje się nasz projekt z BWS. Dzięki konkursowi zyskamy wartościowe projekty i inspiracje, a studenci praktyczną wiedzę dotyczącą zapotrzebowania rynku.

– Ponad trzy tysiące absolwentów z dyplomami Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza  z powodzeniem korzysta z przekazanych im praktycznych umiejętności. Aktualnie Uczelnia kształci na dwu kierunkach: kosmetologii i architekturze wnętrz, zwracając szczególną uwagę na udział praktyki w dydaktyce. Dobremu przygotowaniu do zawodu służą również żywe kontakty ze znaczącymi firmami. ZM Henryk Kania wpisują się w tradycję organizowania dla studentów konkursów włączonych w zajęcia z architektury wnętrz; za wyróżniające rozwiązanie konkretnego firmowego zadania ZM Kania oferują nagrody pieniężne – mówi rektor Uczelni, dr Jerzy Chrystowski.

Studenci pracują nad projektami przez semestr letni. Wyłonienie zwycięzców nastąpi więc w czerwcu. Najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl