Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 24 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki na nową wspólną kadencję.

Jacek Osowski jest doradcą inwestycyjnym i biegłym rewidentem. Od 2012 prowadzi prywatną działalność doradczą.
 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl