Biorąc pod uwagę bieżące ceny i przyjmując, że przeciętny tucznik w momencie sprzedaży waży 110 kg, otrzymujemy wartość tucznika na poziomie około 410 PLN. Przy obecnej cenie prosiąt (około 150 PLN/szt.) nadwyżka wynosi zaledwie 260 PLN. Natomiast, jeśli przyjmiemy, że na 1 kg przyrostu masy tucznika rolnik skarmia przeciętnie 3 kg paszy pełnoporcjowej, a cena tej paszy wynosi około 0,95 PLN/kg, to koszt paszy przez cały okres tuczu wyniesie mniej więcej tyle, co cała nadwyżka. Nie pozostaje już nic na pokrycie pozostałych kosztów ani na zysk producenta.

Według naszych najnowszych prognoz opublikowanych w Agro Monitorze, przeciętna cena skupu trzody w III kwartale może wynieść pomiędzy 4,08 a 4,51 PLN/kg. Jeśli przyjąć, że kupimy prosię po dzisiejszych cenach, to nadwyżka ceny sprzedaży tucznika nad ceną prosięcia może wynieść około 300-350 PLN/sztukę. Jeśli przyjąć zużycie i cenę paszy jak w powyższym wyliczeniu, to otrzymujemy wartość 40-90 PLN/szt. na pokrycie dodatkowych kosztów i ewentualny zysk producenta. Czy jest to wartość zapewniająca opłacalną produkcję pozostaje kwestią indywidualną i w każdym gospodarstwie będzie kształtować się inaczej.

Natomiast stosunkowo wysokie ceny prosiąt sprawiają, że dotychczas bardziej opłacalna niż tucz w cyklu otwartym była produkcja prosiąt lub, w mniejszym stopniu, produkcja w cyklu zamkniętym.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl