Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano z Brazylii (około 35 tys. ton), Urugwaju (14,2 tys. ton) oraz z Argentyny (11,6 tys. ton). Udział tych trzech krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie blisko 78 proc.

W omawianym okresie zaimportowano także po około 5 tys. ton wołowiny z Australii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Import tego gatunku mięsa z Nowej Zelandii wyniósł nieco ponad 3 tys. ton, natomiast dostawy z Namibii oraz ze Szwajcarii wyniosły odpowiednio 2,1 tys. ton oraz 1,1 tys. ton. W omawianym okresie kraje Wspólnoty (UE-27) wyeksportowały łącznie ponad 101,6 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego (w ekwiwalencie mięsa), tj. o 13,4 proc. mniej niż przed rokiem.

Dostawy na główny dotychczas rynek zbytu, tj. do Turcji obniżyły się aż o 89,3 proc. do 2,6 tys. ton. Handel z Rosją zmniejszył się o 21,3 proc. do około 16 tys. ton. Spadły także unijne dostawy żywca oraz mięsa wołowego do Chorwacji (o 34,8 proc. do 3,2 tys. ton). Więcej tych towarów trafiło z Unii do Szwajcarii (o 28,1 proc. do 5,6 tys. ton), Libanu (o 89,1 proc. do około 5 tys. ton) oraz do Algierii (o 118,8 proc. do 5,8 tys. ton). Pomimo odnotowania szeregu spadków w handlu Unia pozostała eksporterem netto w łącznym handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl