UPEMI dostała unijne dofinansowanie pod koniec 2017 r. jako jedyna organizacja z Polski. Jak poinformowała Różańska, projekt UPEMI został wysoko oceniony przez trzech niezależnych ekspertów. Jest to projekt tzw. prosty tj. przygotowany przez jedną organizację. Jego realizację będzie nadzorował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Obecnie UPEMI przygotowuje umowę do podpisania z KOWR, a sama kampania może ruszyć za kilka tygodni. Kampania będzie trwała dwa lata.

Dyrektor wyjaśniła, że polska wieprzowina jest promowana na amerykańskim rynku od kilku lat. Teraz kampania będzie rozszerzona także na Kanadę. Kampania będzie polegała w niektórych przypadkach na udziale w targach, ale głównie opierała się na kontaktach biznesowych, zaplanowane są też konferencje, indywidualne spotkania, wizyty w zakładach i punktach sprzedaży, spotkania z dystrybutorami i importerami - wyliczała Różańska.

Jej zdaniem rynek amerykański jest bardzo perspektywiczny dla eksportu mięsa z Polski. Obecnie nasz kraj jest drugim co do wielkości dostawcą mięsa z UE po Danii. Eksport polskiej wieprzowiny cały czas rośnie. Dodała, że unijna wieprzowina uznawana jest za produkt wysokiej jakości.

UE jest drugim co do wielkości, po Chinach, producentem wieprzowiny na świecie i ma nadwyżki tego mięsa, a więc kondycja branży mięsnej zależy od możliwości eksportowych - tłumaczyła Różańska.

Podkreśliła, że Stany Zjednoczone są także zainteresowane importem wołowiny z Polski, ale na razie nie ma stosownych uzgodnień weterynaryjnych. "Jest to tylko kwestia czasu, kiedy Polska będzie mogła eksportować do USA" - zaznaczyła.

Od dwóch lat realizowana jest w UE nowa polityka promocji żywności. Na promowanie unijnej żywności jest coraz więcej środków, ale są one trudniej dostępne, bo konkurują o nie projekty ze wszystkich krajów Wspólnoty (wcześniej pieniądze przeznaczane były na kraj).

Projekty są przesyłane do KE od kwietnia danego roku, po czym analizowane przez ekspertów, w październiku ogłaszane są wyniki. Preferowane są projekty obejmujące kilka firm lub krajów (tzw. multi) promujące produkty wysokiej jakości na rynki krajów trzecich. W każdym roku określane są priorytety i budżety dla nich.

Podstawową zmianą w stosunku do poprzedniej polityki promocyjnej UE jest sposób finansowania. Dofinansowanie projektu jest na poziomie 70-80 proc., reszta to wkład własny firmy realizującej projekt (poprzednio część środków mogła pochodzić z dotacji budżetowej). Wydatki na promocje zwracane są przez Komisję raz w roku, (wcześniej było to co kwartał), co jest sporym ograniczeniem dla wielu firm - uważa dyrektor.

Podkreśliła, że każdy projekt niezależnie czy uzyskał dofinansowanie czy nie, uzyskuje raport końcowy, w którym wskazywane są słabe strony, co pozwala na jego poprawę i złożenie go w następnym roku.

W 2017 r. w drugim naborze wniosków kraje UE złożyły 189 projektów, najwięcej z Włoch i Grecji, z Polski wpłynęło 8 projektów.

Komisja Europejska ogłosiła już budżet na promocję na 2018 r. Zwiększył się on w stosunku do ubiegłego roku o 46 mln euro do 179 mln euro. W tym roku KE główny nacisk kładzie na współfinansowanie kampanii, mających na celu informowanie konsumentów o unijnych systemach jakości. Najwięcej środków trafi na programy proste skierowane na rynki pozaunijne.

Na 31 stycznia 2018 r. KE zaplanowała w Brukseli spotkanie informacyjne dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem propozycji takich programów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl