Analityk BGŻ BNP Paribas podaje, że spadek pogłowia jest dość wyraźny, jednak zauważyć że w marcu ub. r. pogłowie trzody chlewnej nieznacznie wzrosło.

- Na spadek liczebności świń w kraju wpływała przede wszystkim niska opłacalność produkcji w dwóch poprzednich latach. Ceny skupu żywca średnio w Polsce w 2014 i 2015 r. wyniosły odpowiednio 4,87 i 4,30 zł/kg były o 11 i 22\ proc. niższe niż w 2013 r. Spadki cen były powszechnym zjawiskiem w Unii i spowodowane były wzrostową tendencją produkcji w UE, a także presją ze strony popytowej, która związana była z rosyjskim embargiem i występowaniem wirusa ASF - podkreśla Mariusz Dziwulski. 

Jak dodaje największą dynamiką spadku charakteryzowało się pogłowie loch. W świetle danych GUS zmniejszyło się ono o 16,1\ proc. w relacji rocznej do poziomu 806,8 tys. szt. przy 16,6 proc. spadku pogłowia loch prośnych, co może świadczyć o spadającym zainteresowaniu produkcją żywca wieprzowego w kraju. 

- Zmiany dotyczące liczebności loch świadczyć mogą zatem o możliwej dalszej redukcji liczebności stada świń w Polsce i jeszcze większym udziale prosiąt z importu. Dodatkowo warto zaznaczyć, że o 12,9\ proc. zmniejszyła się liczebność stada prosiąt a o 11,6\ proc. warchlaków. Mniejsza produkcja krajowa kompensowana jest wyższym importem prosiąt i warchlaków. Z danych Eurostat wynika, że od marca 2015 r. do lutego 2016 r. (okres w którym porównujemy liczebności krajowego stada świń) Polska zaimportowała 4,69 mln szt. prosiąt i warchlaków (Świnie żywe o masie mniejszej niż 50 kg (gatunki domowe) - CN 01039110) o blisko 5\ proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem - zaznacza ekspert BGŻ BNP Paribas.

Dodatkowo dane GUS wskazują, że w najmniejszym stopniu zmniejszyło się pogłowie trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej. Liczebność pogłowia tej grupy stada świń wyniosła niespełna 4,01 mln szt. i była o 9,4\ proc. niższa niż przed rokiem. Co ciekawe z danych Eurostatu wynika jednak, że uboje trzody w Polsce we wspomnianym okresie wzrosły o blisko 1 mln szt. (+4,3\ proc. ) do 21,46 mln szt. 

- Silny spadek pogłowia w Polsce może mieć jednak przełożenie na spadek produkcji w kolejnych miesiącach, co w naszej ocenie może przełożyć się na wzrost cen żywca w kraju. Warto zaznaczyć, że w grudniu 2015 r. pogłowie loch prośnych w całej Unii Europejskiej było niższe niż w analogicznym okresie przed rokiem(o 2,2\ proc. ), co może przyczynić się do spadku unijnej produkcji wieprzowiny w drugiej połowie 2016 r. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeciętna cena żywca wieprzowego w kraju, w maju odnotowuje wzrosty. W przedostatnim tygodniu maja wynosiła średnio 4,48 zł/kg - o 3\ proc. więcej niż przed tygodniem i o 7\ proc. więcej niż dwa tygodnie wcześniej. Jednocześnie warto zauważyć, że, biorąc pod uwagę notowania tygodniowe, był to najwyższy poziom w 2016 roku - wyjaśnia Mariusz Dziwulski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl