Wiceminister podkreślił, że ostatnie ognisko afrykańskiego pomoru świń wystąpiło 17 grudnia ub.r. Przyznał, że sytuacja na rynku trzody jest trudna, cena skupu trzody niska, do Polski napływa duży import wieprzowiny.

- Mówiąc o ASF zdajemy sobie sprawę, że głównym wektorem jest dzik (...) tu potrzebne zrozumienie całego społeczeństwa dotyczące zmniejszenia populacji dzika. Ze strony ministerstwa rolnictwa podjęte zostały wszystkie działania wynikające z potrzeb dotyczące ochrony stad - zapewnił Kołakowski.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski poinformował, że w ramach monitoringu ASF u dzików w okresie od stycznia do listopada 2021 r. pobrano próbki od prawie 11 tys. dzików padłych, z czego ok. 30 proc. było dodatnich oraz chorych odstrzelonych z objawami ponad 107 tys. dzików odstrzelonych oraz odłowionych i uśmierconych, z czego dodatnich było tylko 0,7 proc.

W tym samym czasie przebadano ponad 1,6 mln sztuk żywych świń i ponad 27 tys., padłych. Wyniki dodatnie uzyskano w odniesieniu do 0,04 proc. żywych świń oraz 1,68 proc. padłych świń.

W sumie w 2021 r. stwierdzono 214 ognisk ASF u dzików z łączną liczbą dzików w ogniskach 4 696, w 10 województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim oraz 124 ogniska ASF, gdzie znajdowało się 42 253 szt. świń, w 11 województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Najwięcej ognisk (aż 55) stwierdzono w woj. podkarpackim - wyliczał Jażdżewski.

Wiceszef Inspekcji Weterynaryjnej zaznaczył, że w tym roku nie stwierdzono ognisk ASF u świń, natomiast wykryto 447 ognisk ASF u dzików z łączną liczbą 564 dzików. Chore dziki znajdowano w woj.: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorski.

Jażdżewski przypomniał, że Główny Lekarz Weterynarii we wrześniu 2021 r. zalecił zastosowanie dodatkowego odstrzału sanitarnego w powiatach o największym zagęszczeniu pogłowia świń, gdzie utrzymywane jest ponad 150 tys. świń. Dotyczy to powiatów: piotrkowskiego (w woj. łódzkie), żuromińskiego (w woj. mazowieckie), gostyńskiego (w woj. wielkopolskie), nowomiejskiego i iławskiego (w woj. warmińskomazurskie), człuchowskiego (w woj. pomorskie) oraz żnińskim (woj. kujawsko-pomorskie).

W okresie 1 stycznia 2021 do 14 lutego br. w ramach odstrzału sanitarnego w całym kraju odstrzelono łącznie 150 248 szt. - poinformował.

Jak mówił, bardzo ważnym działaniem jest przeszukiwanie lasów w celu odnalezienia padłych dzików. W ub.r. przeprowadzono w Polsce ponad 14 tys. zorganizowanych akcji poszukiwań obejmujących teren 13 mln ha terenu. Znaleziono 1 920 padłych dzików. Takie akcje poszukiwań martwych dzików są kontynuowane także w tym roku.

W ramach prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną działań, w 2021 r. skontrolowano w sumie 104 990 gospodarstw utrzymujących świnie. W przypadku ponad 7,8 tys. gospodarstw, gdzie stwierdzono nieprawidłowości, powiatowi lekarze weterynarii wydali decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień, natomiast dla 681 gospodarstw zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące zabicie świń i czasowego zakazu ich chowu.

Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele rolników, mówili o kłopotach ze sprzedażą zdrowych świń ze stref zakażonych tzw. czerwonych, o zbyt małej pomocy dla rolników np. w sprawie bioasekuracji czy o opóźnieniach w regulowaniu zobowiązań przez ARiMR.

- Przygotowujemy nowy program odbudowy rynku trzody chlewnej (...) bardzo ważną kwestą jest utrzymanie loch (...) podejmowane są właściwe programy, jak również zabezpieczone należne środki, bardzo zależy nam na utrzymaniu pogłowia trzody chlewnej, jest o sprawa bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Polaków - podsumował dyskusję wiceminister.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl