Podstawą do zaostrzenia przepisów było wykrycie mięsa końskiego sprowadzonego z Kanady, które nie spełniało wysokich wymagań bezpieczeństwa żywności obowiązujących w państwach Unii. Chodziło przede wszystkim o wymóg śledzenia, na podstawie którego nie można było za każdym razem poprawnie zweryfikować miejsca pochodzenia zwierzęcia. Trzeba podkreślić, że unijne władze były wielokrotnie informowane przez międzynarodowe stowarzyszenia obrońców praw zwierząt, że większość koni ubijanych w Kanadzie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jest to spory problem dla Wspólnoty, gdyż Amerykanie powszechnie używają leków weterynaryjnych zakazanych przez Unię. Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie od 31 marca 2017 r., konie ubite poza Unią, których mięso jest eksportowane do Wspólnoty, muszą przebywać przez minimum sześć miesięcy w kraju, w którym dokonano uboju.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl