Gobarto podało wyniki za I kwartał 2022

W pierwszym kwartale 2022 roku GK Gobarto wypracowała 21 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz blisko 520 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wyniki finansowe zostały uzyskane przez Grupę w trudnym otoczeniu rynkowym naznaczonym obecnością wirusa ASF oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Od końca pierwszego kwartału br. widoczne jest odwrócenie trendu utrzymywania się cen trzody na bardzo niskim poziomie. Ceny uległy gwałtownemu wzrostowi z poziomu ok 1,2 EUR/kg do poziomu 1,95 EUR/kg, co przełożyło się na poprawę rentowności w segmencie trzody chlewnej. Zjawisko to jest powodowane sukcesywnym zmniejszaniem pogłowia trzody chlewnej w Niemczech, jak i w całej Unii Europejskiej.

Według informacji ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), na dzień 31 marca 2022 roku pogłowie trzody chlewnej w Polsce wyniosło ok. 9,8 mln sztuk, czyli aż 4,4 % mniej w porównaniu z końcem grudnia 2021 roku. W Polsce notowania cen żywca wieprzowego zwykle odzwierciedlają poziom dla średniej ceny unijnej. Z tego powodu w pierwszych trzech miesiącach br. cena żywca wieprzowego kształtowała się w trendzie zwyżkowym. W marcu średnia cena wyniosła 6,35 zł/kg i była o 20% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Gobarto o globalnym rynku wieprzowiny

W pierwszym kwartale 2022 roku Chiny wyprodukowały 15,6 mln ton wieprzowiny, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. To z kolei przełożyło się na spadek zapotrzebowania na wieprzowinę z UE, a tym samym na spadek eksportu unijnej wieprzowiny do Chin, powodując nadwyżki na rynku unijnym. Ucierpiała na tym między innymi Hiszpania, obecnie największy producent i eksporter trzody chlewnej w Unii Europejskiej. 

W drugiej połowie 2021 r. Chiny zmniejszyły popyt na tamtejszą wieprzowinę aż o 43%, przy występujących, niewielkich wzrostach w hiszpańskim pogłowiu trzody chlewnej (o 5% do wielkości 33 mln sztuk). Trudna sytuacja jest również w Niemczech. Występujący na jego terytorium wirus ASF skutkuje zakazem eksportu mięsa wieprzowego do Chin oraz Japonii, generując olbrzymie nadwyżki produkcji żywca w tym kraju. W konsekwencji następuje systematyczne zmniejszanie pogłowia trzody chlewnej zarówno w samych Niemczech, jak i w całej Unii Europejskiej.

Gobarto z wzrostem w segmencie Mięso i wędliny

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 519,56 mln zł i były wyższe od notowanych w roku ubiegłym o 4,2%. Przychody eksportowe, mimo utrzymującego się od dłuższego czasu embarga handlowego z Rosją, uzyskały wartość 57,33 mln zł, a ich udział w strukturze przychodów ogółem ukształtował się na poziomie 11,03%. W raportowanym okresie GK Gobarto wypracowała 21,02 mln zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost r/r aż o 45,6%. Skonsolidowany wynik netto osiągnął z kolei wartość 3,89 mln zł, przy 9,18 mln zł zysku z działalności operacyjnej.

Obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. W okresie pierwszych trzech miesięcy tego roku jego przychody ze sprzedaży wyniosły 514,03 mln zł (wzrost r/r o 11,4%), przy 12,70 mln zł zysku EBITDA oraz 6,26 mln zł zysku operacyjnego segmentu.

Konflikt rosyjsko-ukraiński bez wpływu na działalność Gobarto

Aktualnie największym ryzykiem dla producentów wieprzowiny jest występujący od lutego 2014 r. w granicach naszego kraju afrykański pomór świń (tzw. wirus ASF). Pojawienie się wirusa doprowadziło do dużego zamieszania u producentów trzody chlewnej i w szeroko pojętej branży mięsnej. W poprzednich latach odnotowano nowe ogniska ASF w zachodniej oraz we wschodniej części Polski, w tym również w województwie warmińsko-mazurskim.

Drugim istotnym czynnikiem kształtującym rynek jest utrzymujący się od 2015 roku zakaz sprzedaży wieprzowiny do Rosji dla wszystkich producentów europejskich, w tym również dla Polski. Ponadto, z uwagi na toczącą się wojnę na ziemiach ukraińskich, Unia Europejska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz inne istotne gospodarki światowe nałożyły sankcje gospodarcze na Rosję. Obecna sytuacja geopolityczna w tym regionie nie ma jednak wpływu na działalności całej Grupy Gobarto.

- Posiadaliśmy dwie fermy oraz ubojnię w okolicy Lwowa, ale te aktywa sprzedaliśmy w grudniu 2020 roku. W tej chwili nie posiadamy aktywów ani powiązań gospodarczych w tej części świata, dlatego nie jesteśmy  bezpośrednio narażeni na negatywne konsekwencje trwającej wojny oraz obowiązujących restrykcji i innych ograniczeń gospodarczych w relacjach z Ukrainą oraz Rosją - przekonuje Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

Jednocześnie zarząd cały czas monitoruje rozwój sytuacji w tej części świata. Na ten moment nie jest jednak w stanie jednoznacznie przewidzieć długoterminowych skutków tego konfliktu oraz jego wpływu na gospodarkę światową oraz polską.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl