Od początku uruchomienia programów do 9 czerwca 2013 r. złożono 266,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 549 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 85.647 umów o dofinansowanie na kwotę 355,8 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 246 mld zł, co stanowi 86,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl