Syndyk masy upadłości spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości poinformował, że 6 kwietnia Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości.

Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z art. 91 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [...], w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości, wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji oznaczonych kodem "PLIZNS000022", nastąpi z dniem 13 kwietnia 2021 r.

Na podstawie § 110 ust. 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje spółki przekazane na Giełdę, a niezrealizowane do dnia 12 kwietnia 2021 r. [włącznie], tracą ważność. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

ZM Henryk Kania zadebiutowały na GPW w 2008 roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl