W komunikacie podano, że zarząd zakłada, że w wyniku tego procesu może (lecz nie musi) podjąć decyzję o podjęciu działań w celu pozyskania znaczącego inwestora (w tym branżowego lub private equity).

Głównym zadaniem doradcy będzie analiza ofert oraz wypracowanie w porozumieniu z zarządem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w wyżej wymienionym zakresie.
 
Jak czytamy w komunikacie, uchwała została przyjęta w związku z obserwowanym wzmożonym zainteresowaniem spółką ze strony potencjalnych istotnych i strategicznych inwestorów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl