Syndyk masy upadłości Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości poinformował, że 12 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy wydał Postanowienie o oddaleniu zażalenia wierzyciela Roberto Pini na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 18 czerwca 2020 r. wydane w sprawie o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika.

Równocześnie syndyk masy upadłości Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości poinformował o uprawomocnieniu się z dniem 12 października 2020 r. postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 18 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu upadłości Spółki wydanego w sprawie o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl