Wpływ na to mają dość istotne zmiany w zakresie dynamiki popytu światowego a także kwestie pozarynkowe, takie jak rosyjskie embargo na import mięsa drobiowego z UE i USA czy też zamknięcie rynku chińskiego na dostawy z USA - mówi Mariusz Dziwulski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Dodaje, że dość zauważalne zmiany widoczne są w przypadku Brazylii, które w dużym stopniu równoważą zmiany w handlu zagranicznym drobiem obserwowane przez UE-28 i USA w ostatnich latach. 

- Relatywnie istotną tendencją jest ograniczanie roli Brazylii na rynku unijnym, która mimo to wciąż jest największym dostawcą do UE. Z danych Eurostatu wynika, że eksport mięsa i podrobów drobiowych z Brazylii do UE-28 w 2015 r. wyniósł blisko 95 tys. t i był o 6\% (5,6 tys. t) niższy niż przed rokiem i aż o 38\% niższy w porównaniu do 2011 roku. Warto przy tym zaznaczyć, że w analogicznym okresie unijny import mięsa i przetworów drobiowych zmniejszył się o 16\%, a w ostatnich trzech latach nawet nieznacznie wzrastał, co było konsekwencją większego importu drobiu z Ukrainy - tłumaczy Mariusz Dziwulski.

Podkreśla, że Brazylia, która jest największym eksporterem drobiu na świecie, przekierowała swoje dostawy w dużej mierze na wzrastający rynek Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy też do Japonii. Co więcej dynamika ta jest wciąż wysoka. Z danych Agra Europe wynika, że w pierwszych czterech miesiącach eksport mięsa kurcząt do tych krajów w relacji rocznej wzrósł odpowiednio o 9,3 18,5 i 21,6\%.

- W przypadku Brazylii coraz ważniejszym odbiorcą stają się Chiny, dla których import brazylijskiego mięsa drobiowego jest kompensacją braku dostaw z USA. Z danych Agra Europe wynika, że Brazylia w pierwszych czterech miesiącach 2016 r. zwiększyła eksport do tego kraju o 67\% do poziomu 149 tys. ton. Zwiększają się również dostawy drobiu z Brazylii do Rosji, co z kolei może być zrównoważeniem spadku eksportu mięsa drobiowego z Unii na rynek Federacji Rosyjskiej - wyjaśnia ekspert BGŻ BNP Paribas.

Tłumaczy, że w przypadku USA, eksport mięsa i podrobów drobiowych w 2015 r. uległ zmniejszeniu i miał raczej charakter powszechny. Kluczowym aspektem w przypadku ograniczania eksportu w wielu kierunkach było rozprzestrzenianie się ptasiej grypy w Stanach Zjednoczonych. Wg danych UN Comtrade eksport analizowanych produktów z USA w 2015 r. zmniejszył się o 18\% do poziomu 3,2 mln t. Decydującym czynnikiem było jednak zmniejszenie dostaw do Chin, Korei Płd. a także, ze względu na embargo, do Rosji. 

- Jeśli chodzi o Unię Europejską, eksport mięsa i podrobów drobiowych w ostatnich 5 latach wykazywał tendencje wzrostowe, niemniej w ostatnich dwóch latach hamowane przez rosyjskie embargo i mniejszy łączny eksport do Chin i Hongkongu. W przypadku Unii silnie wzrastało znaczenie krajów takich jak RPA czy też Filipiny - mówi Mariusz Dziwulski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl