Bartłomiej Kowalczyk oraz Piotr Domaszewski zostali powołani na członków zarządu.

Ponadto dokonano zmian w radzie nadzorczej, w skład której weszli: Lina Karkliauskait, Ignas Staąkevičius, Indra Žukien (przedstawiciele NDX Energija), Jan Lisowski z Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Domas Sidaravičius (przedstawiciel Ergo Baltics).

Do rady nie weszła Anna Kulesza, która jest wiceprezesem Gold Finance. 75 proc. jego akcji kontroluje Marek Jutkiewicz (ma 12,85 proc. akcji Mispolu).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl