Szacunki liczebności zwierząt ze wszystkich obwodów Związku zebrał Ośrodek Hodowli Zwierząt PZŁ w Czempiniu (Wielkopolskie). Ośrodek ten analizuje informacje przekazywane w ramach sprawozdawczości łowieckiej przez koła i okręgi PZŁ. Polski Związek Łowiecki dzierżawi 93 proc. wszystkich obwodów łowieckich w kraju. Dane obejmują 4730 obwodów o łącznej powierzchni prawie 25,4 mln hektarów.

Według wyliczeń ośrodka w Czempiniu, liczebność jeleni systematycznie rośnie. Wiosną 2012 r. jest ich 158 tys. sztuk, rok wcześniej było o 13 tys. mniej - 145 tys. Jedenaście lat wcześniej liczebność populacji jeleni szacowano na 92 tys. sztuk.

Liczbę saren na wiosnę 2012 r. myśliwi szacują na 764 tys. sztuk. Populacja tego gatunku również z każdym rokiem rośnie. Rok wcześniej było ich o osiem tysięcy mniej (756 tys.), a jedenaście lat wcześniej 545 tys.

Populacja danieli jest dużo mniejsza niż jeleni czy saren, ale od 2001 r. zwiększa się szybciej. Wiosną 2001 r. szacowano populację danieli na 5,9 tys. sztuk, a teraz jest ich 19,6 tys.

Ośrodek Hodowli Zwierząt PZŁ w Czempiniu policzył też inne gatunki zwierząt łownych. Dzików naliczono 244 tys., a lisów 201 tys. Liczba dzików w kolejnych latach rośnie, od 107 tys. wiosną 2001 r. Populacja lisów oscyluje od kilku lat w okolicach 200 tys. (w 2007 r. 204 tys., w 2011 188 tys.).

Z danych PZŁ wynika, że myśliwi upolowali w poprzednim sezonie (2010-11) 44,3 tys. jeleni, 147,9 tys. saren, 4,4 tys. danieli oraz 211,3 tys. dzików i 136,2 tys. lisów. Myśliwi ustrzelili też 11,3 tys. jenotów, 7,1 tys. kun, 4,4 tys. borsuków, 3,7 tys. norek, 3,1 tys. piżmaków i 2,3 tys. tchórzy.

Upolowano ponadto 66,3 tys. bażantów, ale w tym czasie więcej wyhodowano i wypuszczono - 97,3 tys. szt.

Ze statystyk polowań na ptaki wynika, że najwięcej w poprzednim sezonie ustrzelono kaczek - 110,4 tys., 11,1 tys. grzywaczy, 9,9 tys. gęsi i 5,9 tys. łysek.

Polski Związek Łowiecki zrzesza osoby fizyczne i prawne, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych. PZŁ działa na podstawie ustawy Prawo łowieckie z 1995 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl