Zgodnie ze złożonym wnioskiem, przedmiotowa inwestycja będzie polegać na zakupie nowych maszyn i urządzeń, w tym: instalacji ultrafiltracji do zagęszczania na ciepło mleka ukwaszonego w celu produkcji serów twarogowych; autocysterny skupowej do transportu mleka; urządzenia stacjonarnego do pomiaru ilości przyjętego surowca; dwóch tanków o poj. 4.000 l każdy, do przechowywania mleka i śmietanki; pasteryzatora z odgazowywaczem do mleka; zespołu prądotwórczego przeznaczonego do zasilania ciągłego-awaryjnego.

Ponadto, przedmiotowa inwestycja obejmuje również opracowanie biznes-planu. Łączny koszt planowanej inwestycji wynosi 1.943.648 zł (netto). Szczegółowe informacje w przedmiocie złożonego przez Spółkę przedmiotowego wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji zostały przekazane do publicznej wiadomości w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 10/2009 z dnia 14 maja 2009 roku.

Dodatkowo, zgodnie z treścią przedmiotowego pisma ARiMR Spółka została wezwana, pod rygorem odmowy przyznania pomocy, do podpisania stosownej umowy przyznania pomocy w terminie 14 dni od dnia odebrania pisma lub w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że nowy termin nie może być dłuższy niż miesiąc od terminu wskazanego powyżej.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl