Ostateczna ilość wniosków zostanie określona po dokonaniu rejestracji wniosków, które zostały nadane w placówkach pocztowych i nie dotarły jeszcze do OT ARR.

Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane najpóźniej do dnia 18 czerwca 2016 r. Zostaną one wydane przez dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, w których zostały złożone wnioski. Środki finansowe z tytułu wsparcia zostaną wypłacone do dnia 30 czerwca 2015 r. Na pomoc dla producentów trzody chlewnej i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln PLN. Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego.

Szczegóły dotyczące warunków uzyskania wsparcia finansowego przez producentów mleka w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych” dostępne są na stronie internetowej ARR.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl