Wyrzykowski zauważa, że w pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. relacje cen zbytu większości przetworów mleczarskich do cen skupu mleka były podobne jak przed rokiem. Wyjątek stanowiły proszki mleczne oraz masło.

- Według danych GUS, w pierwszych dwóch miesiącach 2019 r., średnia cena skupu mleka w Polsce wyniosła 139,49 zł netto za 100 litrów i była o 0,5% wyższa niż w analogicznym okresie 2018 r.  Ceny zbytu serów dojrzewających przez producentów były podobne jak przed rokiem. W rezultacie relacje cen zbytu sera edamskiego względem cen skupu mleka obniżyły się o 0,2%, podczas gdy w przypadku serów Gouda poprawiły się o 1,6% - mówi.

Analityk wskazuje, że w pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. średnie ceny zbytu mleka spożywczego były o zaledwie 0,3% wyższe niż przed rokiem, co w konsekwencji oznaczało 0,2-proc. pogorszenie relacji względem cen płaconych producentom za mleko. Natomiast w przypadku relacji cen zbytu jogurtów naturalnych odnotowano 4,7-procentowe pogorszenie.

- Największe pogorszenie relacji cenowych odnotowano w przypadku masła. Ceny masła w blokach w pierwszych dwóch miesiącach br. były o 14,6% niższe niż w analogicznym okresie przed rokiem, co w konsekwencji przełożyło się na 15-proc. pogorszenie relacji względem cen skupu mleka. Należy natomiast zauważyć, że z uwagi na wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku, relacje cen zbytu tego produktu względem cen skupu mleka poprawiły się o 10,6% - dodał.

Według szacunków Banku BNP Paribas w pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. ceny detaliczne mleka, jogurtów i serów były 0,8% wyższe niż przed rokiem, co oznacza, że przeciętnie, produkty mleczarskie potaniały względem innych produktów żywnościowych, gdyż ceny detaliczne żywności ogółem były o 1,5% wyższe niż w pierwszych dwóch miesiącach 2018 r.

- W największym stopniu zwiększyły się ceny jogurtów, śmietany, napojów i deserów mlecznych (o 1,7% r/r). Ceny detaliczne serów i twarogów były o 1,1% wyższe niż przed rokiem, a mleka spożywczego o 1,2% niższe - mówi Wyrzykowski.

Analityk zauważa, że w przypadku masła, które wg klasyfikacji GUS w przypadku cen detalicznych zaliczane są do tłuszczów, ceny detaliczne, w pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. były o 4,1% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem.

- Oznacza to, że różnica między ceną detaliczną a ceną zbytu masła zwiększyła się o 21%. W przypadku serów dojrzewających relacje cenowe pozostały na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznych - mówi.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl