W analizowanym okresie średnia cena skupu mleka w UE-25 ukształtowała się na poziomie 28,91 EUR/100 kg, czyli była o blisko 0,9 proc. wyższa niż przed miesiącem. Niemniej, w relacji rocznej wciąż pozostawała niższa o ok. 10 proc.

W nowych państwach członkowskich (UE-10), średnia cena skupu surowca w grudniu ub.r. utrzymywała się na poziomie 27,77 EUR/100 kg i była o 3 proc. wyższa niż przed miesiącem i ''zaledwie'' o 4 proc. niższa niż rok wcześniej. Tymczasem w starych państwach członkowskich (UE-15) średnia cena skupu mleka w grudniu obniżyła się nieznacznie w stosunku do listopada (o 0,5 proc. do poziomu 30,19 EUR/100 kg) i pozostawała o 11 proc. niższa niż przed rokiem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl