Największy na świecie producent płynnych produktów mleczarskich, firma Yili1, stara się dostarczać chińskim konsumentom wysokiej jakości, odżywcze, zdrowe i innowacyjne produkty mleczne. Stale rosnące wyniki sprzedaży firmy pokazują, w jaki sposób udaje im się skutecznie wyróżnić swoją markę dzięki produktom mleczarskim klasy premium. Opakowania PET mogą wspomóc dalszy rozwój firmy, oferując klientom nowe doświadczenia w porównaniu z tradycyjnym formatem kartonu, jednocześnie umożliwiając bardziej elastyczną produkcję.

Całkowite zaufanie do korzyści płynących z wykorzystania opakowań PET

Firma Yili mocno wierzy w potencjał PET jako materiału opakowaniowego, ponieważ doskonale odpowiada oczekiwaniom chińskich konsumentów – opakowania PET są przyjazne dla użytkownika, odporne na stłuczenie, można je ponownie zamknąć, a także poddać recyklingowi. PET jako materiał zapewnia również swobodę w projektowaniu butelek, co pozwoli wyróżnić markę mleczarską na półkach chińskich supermarketów. Przede wszystkim jednak opakowania PET oferują ogromne korzyści w zakresie ochrony fizycznej żywności, są bowiem doskonałą barierą, która pomaga w zachowaniu właściwości odżywczych i sensorycznych jogurtów na wszystkich etapach – od produkcji, przez magazynowanie i wysyłkę, aż po dystrybucję. Co więcej, szczelność zamknięcia zwiększa wygodę korzystania z opakowań PET, a jednocześnie pozwala na rezygnację ze stosowania folii aluminiowej.

Wszystkie te czynniki wpłynęły na zmianę strategii firmy Yili i częściowe przestawienie produkcji z kartonów na butelki PET w celu wprowadzenia innowacyjnych opakowań. Stanowi to naprawdę ważny i pionierski ruch na chińskim rynku mleczarskim. W wyniku wprowadzonych zmian, jogurt grecki Ambrosial, pakowany w jednorazowe butelki PET, cieszy się ogromną popularnością od momentu wprowadzenia na rynek. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie rynku na ten wysokiej jakości jogurt pitny, w połączeniu z chęcią do wprowadzania innowacji, firma Yili zdecydowała się na dokonanie inwestycji w kilka nowych aseptycznych linii pakujących PET. W tej kwestii zaś najbardziej logicznym wyborem okazały się produkty firmy Sidel, a to ze względu na rzetelną i opartą na zaufaniu współpracę obu firm w przeszłości. Zespół firmy Yili docenił przede wszystkim spostrzeżenia oraz informacje firmy Sidel na temat trendów na rynku napojów i projektowania opakowań, a także wiedzę przedstawicieli firmy na temat aseptycznego pakowania żywności do butelek PET – wszystkie te czynniki okazały się niezwykle pomocne dla wiodącej chińskiej marki mleczarskiej.

Bariera PET zapewniająca pięciomiesięczny okres przechowywania produktu

Dzięki wsparciu firmy Sidel, firma Yili stała się pierwszym podmiotem na rynku pakującym jogurt grecki Ambrosial w butelki PET w celu dystrybucji w temperaturze pokojowej. Do tej pory produkt ten był oferowany wyłącznie w kartonach. Obie firmy podjęły współpracę w celu zagwarantowania odpowiednich właściwości bariery zapewnianej przez butelki PET i ustalenia, który rodzaj opakowania pozwoli jogurtom firmy Yili zachować świeży smak oraz wysoką zawartość witamin przez najdłuższy czas. Wszystkie te czynniki są niezwykle ważne z racji tego, że na jakość produktu może wpłynąć zarówno działanie światła, jak i tlenu czy wysokiej temperatury. Wszystkie te wymagania uzasadniły konieczność zastosowania nieprzejrzystych opakowań barierowych.

Eksperci firmy Sidel zajmujący się płynnymi produktami mleczarskimi oraz opakowaniami przeprowadzili szereg badań laboratoryjnych w celu określenia zachowania się różnych płynnych produktów mleczarskich (jogurt, białe mleko UHT) w kilku rodzajach opakowań barierowych PET (wielowarstwowych i jednowarstwowych rozwiązań ze zróżnicowaną zawartością TiO2). Naukowcy zajmowali się też badaniem nakrętek o różnym stopniu przejrzystości w celu osiągnięcia optymalnych właściwości zabezpieczenia przed światłem i tlenem, a także w celu zapewnienia stabilności produktu bez jakichkolwiek zmian smakowych lub kolorystycznych. Wszystkie te analizy potwierdziły, że sprawdzone i zatwierdzone rozwiązania w zakresie opakowań oraz zakrętek PET, w połączeniu z aseptycznymi urządzeniami napełniającymi firmy Sidel pozwolą na osiągnięcie 5-miesięcznego okresu przydatności do spożycia jogurtów, a jednocześnie zapewnią pełne bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw w zakresie dystrybucji w temperaturze pokojowej. Zespół firmy Yili był pod szczególnym wrażeniem wsparcia technicznego otrzymanego ze strony pracowników firmy Sidel w zakresie opracowania nowych produktów, a także zróżnicowanych metod testowania stosowanych w celu zakwalifikowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie opakowań barierowych PET.

Jeden sprawdzony partner w zakresie linii do aseptycznego pakowania opakowań PET

Firma Yili nabyła w ciągu roku dwie kompletne linie do aseptycznego pakowania opakowań PET, wśród których znalazły się urządzenia firm Sidel oraz Tetra Pak Processing Systems. Dzięki temu każdy element linii był związany z jednym dostawcą, od opracowania rozwiązania dla procesu, aż po ocenę opakowań PET. Podobnie sytuacja wyglądała z każdym krokiem procesu – od określenia zapotrzebowania na urządzenia, przez ich dostawę, aż po szybkie zwiększanie wydajności produkcji. Dostarczone linie produkcyjne oferują możliwości szybkiej produkcji, dzięki czemu stanowią odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie rynku chińskiego na płynne produkty mleczarskie w formie gotowej do spożycia. Jednocześnie oferują one firmie Yili możliwość odejścia od tradycyjnej technologii sterylizacji butelek na mokro, wykorzystywanej do tej pory w zakładach produkcyjnych firmy, na rzecz kompleksowego, aseptycznego rozwiązania rozdmuchującego, napełniającego i zakręcającego firmy Sidel, wyposażonego w technologie sterylizacji preform oraz zakrętek na sucho. Czynnik ten był dla czołowego producenta płynnych produktów mleczarskich kolejną korzyścią, która wpłynęła na wybór rozwiązań firmy Sidel.

Tradycyjne rozwiązania aseptyczne wykorzystują kwas nadoctowy, który wymaga płukania butelek środkami chemicznymi lub gorącą wodą, natomiast rozwiązanie Sidel Aseptic Combi Predis sterylizuje preformy poprzez wstrzyknięcie do nich pary nadtlenku wodoru (H2O2) bezpośrednio przed etapem podgrzewania preformy w piecu. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoliło firmie Yili na zmniejszenie ilości odpadów i zużywanych zasobów, co z kolei umożliwia czerpanie korzyści z bardziej konkurencyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań. Dzięki temu, że w procesie sterylizacji preform nie jest wykorzystywana woda ani duże ilości środków chemicznych, nowe rozwiązanie stanowi także ważny krok do zmniejszenia wpływu produkcji na środowisko, co stanowi niezwykle ważne i jedno z najtrudniejszych wyzwań stojących dziś przed producentami. Poza zwiększonym poziomem zrównoważenia produkcji, nowe rozwiązanie oferuje wysoką wydajność, a jednocześnie zapewnia możliwość obniżenia wagi opakowań – brak konieczności stosowania wody do płukania butelek, jak to miało miejsce w tradycyjnym procesie ich wytwarzania, skutkuje brakiem wymagań dotyczących odporności na wysokie temperatury.

Z racji tego, że firma Yili planuje dywersyfikację swojego portfolio produktowego poprzez dodanie nowych produktów o większej wartości dodanej w celu rozszerzenia swojej działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, potrzebna była wszechstronna linia produkcyjna, pozwalająca na obsługę zróżnicowanych receptur produktów. Dlatego urządzenia Sidel Aseptic Combi Predis, stanowiące jeden z elementów kompletnych linii produkcyjnych, zostały wyposażone w specjalne zawory dozujące o szerszej średnicy, a także regulację pozwalającą na dopasowanie prędkości – dzięki temu firma jest przygotowana na przyszłe wymagania rynku. Aby sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów, firma Yili zainwestowała ostatnio w trzy nowe dodatkowe linie aseptyczne obejmujące rozwiązania Sidel Aseptic Combi Predis w celu zwiększenia mocy produkcyjnych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl