- W kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 5 z 8 jego składowych, wśród których najsilniej wzrosły ceny laktozy (+5,1%). Największy spadek odnotowano natomiast w przypadku maślanki w proszku (-10,1%). W strukturze danych na szczególną uwagę zasługują ceny masła, które odnotowały wzrost po dwóch aukcjach spadków. Zwiększyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 33 501 t wobec 32 260 t na poprzedniej aukcji (+3,8%). Kolejna aukcja GDT odbędzie się 19 września - informuje ekonomista Credit Agricole.

Jego zdaniem warto zauważyć, że indeks cen GDT od czerwca jest relatywnie stabilny i znajduje się w łagodnym trendzie spadkowym.

- Jego wzrosty w ostatnich trzech miesiącach nie przekroczyły 0,6% podczas gdy w kwietniu i w maju ceny rosły o ponad 3%. Stanowi to wsparcie dla naszej oceny, że znajdujemy się obecnie na szczycie wzrostowej fazy cyklu. Z jednej strony utrzymuje się silny popyt na tłuszcz mleczny, z drugiej strony obserwowana jest odbudowa produkcji mleka wśród największych eksporterów produktów mlecznych, co sprzyja stabilizacji cen. Uważamy, że w kolejnych tygodniach będzie pojawiać się coraz więcej czynników negatywnych dla cen produktów mlecznych związanych przede wszystkich ze wzrostem dynamiki produkcji mleka wśród największych eksporterów produktów mlecznych. Prognozujemy, że korekta cen widoczna będzie szczególnie w przypadku cen masła, z uwagi na istotny w naszej ocenie udział czynnika spekulacyjnego w kształtowaniu jego ceny - informuje Jakub Olipra.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl