- W kierunku spadku indeksu oddziaływały niższe ceny 5 z 8 jego składowych, wśród których najsilniej obniżyły się ceny kazeiny podpuszczkowej (-12,6%), odtłuszczonego mleka w proszku (-6,5%) oraz masła (-5,9%). Nieznacznie zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 35 042 t wobec 35 072 t na poprzedniej aukcji (-0,1%) - mówi Jakub Olipra.

Kolejna aukcja GDT odbędzie się 5 grudnia. Wyniki ostatniej aukcji GDT stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym światowy rynek mleka pod koniec III kw. br. osiągnął szczyt cyklu i w kolejnych miesiącach obserwowany będzie spadek cen produktów mlecznych, w szczególności cen masła.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl