Według Pawła Wyrzykowskiego wzrost dostaw mleka w UE będzie związany ze zwiększeniem wydajności krów i wzrostem towarowości produkcji, gdyż pogłowie krów mlecznych w latach 2018-2030 ulegnie redukcji o  5,2% do 21,8 mln sztuk. Wydajność krów w tym okresie ma się natomiast zwiększyć o 18,1% do 8285 kg mleka na krowę.

- W dalszym ciągu będzie zwiększać się towarowość produkcji mleczarskiej. Udział dostaw mleka w jego produkcji zwiększy się z 94,3% w 2017 r. do 96,4% w 2030 r. Warto zauważyć, że w przypadku krajów, które wstąpiły do UE w 2004 r. lub później (EU-N13), wskaźnik ten wzrośnie z 77,6 do 86,1% jednak nadal towarowość produkcji mleka w tych krajach pozostanie niższa niż w krajach UE-15, gdzie wyniesie 98,5% - wyjaśnia ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

- W opublikowanym raporcie przedstawione są też prognozy na najbliższy rok. Eksperci KE oczekują, że w 2018 r. dostawy mleka w UE zwiększą się o 1,8% do 157,3 mln t, głównie ze względu na odbudowę dostaw mleka u największych producentów - w Niemczech i we Francji - dodaje Paweł Wyrzykowski.

Zdaniem eksperta kontynuowana będzie spadkowa tendencja spożycia mleka świeżego we Wspólnocie. W 2030 r. jego konsumpcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca UE wyniesie 52,5 kg i będzie blisko 10% mniejsze niż w 2017 r.

- Eksperci KE, jako główny powód spadku spożycia mleka pitnego upatrują zmieniający się styl życia, np. mniejsza ilość spożywanego mleka w trakcie śniadań. Zaznaczają jednak, że wpływ na spadek spożycia tego produktu mają również kampanie w portalach społecznościowych promujące spożywanie mniejszych ilości produktów mleczarskich przez dorosłych, rosnąca liczba osób u której stwierdzono nietolerancje na laktozę, a także częstsze stosowanie potencjalnych zamienników mleka krowiego, np. mleka sojowego - analizuje Paweł Wyrzykowski.

- Tylko w niewielkim stopniu zwiększy się konsumpcja jogurtów – z 15,5 kg/mieszkańca w 2017 r. do 15,7 kg/mieszkańca w 2030 r. W szybszym tempie rozwijać się będzie spożycie napojów mlecznych, jednak należy pamiętać, że produkty te zawierają w sobie mniej mleka niż jogurty - dodaje ekspert.

Według Pawła Wyrzykowskiego zwiększy się natomiast spożycie śmietany. W latach 2018-2030 w przeliczeniu na jednego mieszkańca  wzrośnie o 10% do 5,6 kg. Jak zauważają ekspercie KE, śmietana, podobnie jak masło, postrzegana jest jako produkt naturalny i promowana jest w program kulinarnych w TV, co może wpływać na wzrost konsumpcji tego produktu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl