Dyrektor Sałacki zwraca uwagę, że cena skupu mleka w lutym br. zgodnie z oczekiwaniami pozostała na zbliżonym poziomie w porównaniu do poprzedniego miesiąca. - Sytuacja cenowa na rynku produktów mleczarskich na świecie stabilizuje się - dodaje.

W lutym 2010 r. skup mleka wyniósł 625,0 mln litrów i był o 8,1% mniejszy w porównaniu do stycznia 2010 r. i mniejszy o 7,3% od skupu odnotowanego w lutym 2009 r. W okresie styczeń - luty 2010 skupiono łącznie 1.305,2 mln litrów mleka, co stanowiło spadek o 2,4% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.

Cena skupu mleka netto w lutym 2010 r. wyniosła 102,22 zł/100 litrów i utrzymała poziom zbliżony w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do lutego 2009 roku, cena wzrosła o 17,7%. W okresie styczeń - luty 2010 średnia cena skupu mleka wyniosła 102,22 zł/100 litrów i była wyższa o 17,0% w porównaniu do średniej ceny notowanej w analogicznym okresie 2009 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl