31 stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, dotyczący systemu kaucyjnego. Obejmuje także wprowadzenie kaucji za opakowania po napojach mlecznych.

Mlekpol o systemie kaucyjnym

Jak Mlekpol postrzega takie rozwiązanie?

Zbigniew Groszyk: Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi są związane z realizacją dyrektywy UE, która zakłada wdrożenie obowiązku zbiórki odpadów z napojów o pojemności do 3 litrów na poziomie 77 proc. w 2025 r. oraz 90 proc. w 2029 r. Zmiana ustawy wymaga wprowadzenia wielu regulacji w placówkach handlowych, dlatego wszystkie założenia należy odpowiednio przeanalizować i dać sklepom czas na ich wprowadzenie.

Skuteczność ochrony środowiska naturalnego uzależniona jest od wielu czynników, dlatego tak ważne jest podejmowanie jak największej liczby inicjatyw, przybliżających nas m.in. do osiągnięcia równowagi klimatycznej. Regulacje prawne, zobowiązujące wiele podmiotów do wdrożenia istotnych modyfikacji w funkcjonowaniu, należy jednak wprowadzać stopniowo, wsłuchując się w głos i propozycje przedstawicieli branży, których bezpośrednio będą dotyczyć zmiany.

W interpretacji i wdrożeniu tych rozwiązań chętnie sięgamy po wiedzę naszych partnerów (m.in. firmy Interseroh), wychodząc z założenia, że praktyki i skuteczne rozwiązania obecne w innych krajach od dłuższego czasu, można również wdrożyć na rynku polskim. Firmy te posiadają bogate doświadczenie w budowaniu systemów kaucyjnych i chętnie z niego korzystamy.

Jakiego systemu kaucyjnego chce Mlekpol?

Jak system musiałby być zorganizowany aby realnie działał?

Zbigniew Groszyk: Zmiany w prawie w celu ograniczenia destrukcyjnego wpływu odpadów na środowisko naturalne są potrzebne. Przepisy muszą być jednak precyzyjne i przejrzyste – tak, aby podmioty handlowe miały możliwość ich wprowadzenia i respektowania. Ostateczny kształt ustawy powinien być skonfrontowany zwłaszcza z przedstawicielami sprzedawców żywności, aby określone przepisy były możliwe do wprowadzenia.

Wprowadzenie ustawy powinno być również poprzedzone np. kampanią społeczną, aby konsumenci zostali poinformowani o wprowadzeniu kaucji do ceny produktu, która zostanie im zwrócona po oddaniu opakowania do określonego punktu. To bardzo istotne kwestie, które warto wyjaśnić jeszcze przed ogłoszeniem zmian prawnych.

Branża chce wyłączenia produktów mleczarskich z systemu

Czy branża mleczarska brała udział w konsultacjach tego projektu?

Zbigniew Groszyk: W proponowanych zmianach pojawia się definicja napoju, przez którą „rozumie się płyn przeznaczony do spożycia, w szczególności sok, nektar, mleko, jogurt i inny pitny produkt mleczny oraz napój alkoholowy”. Jednak to nie producenci żywności, a placówki handlowe, będą zobowiązane do stosowania nowych przepisów. To jeden z powodów, dla których branża mleczarska, również SM Mlekpol, nie wziął bezpośredniego udziału w konsultacjach projektu. Jako jeden z największych podmiotów produkcji żywności w Polsce, jesteśmy jednak otwarci na dialog, który ma służyć poprawie kondycji sektora spożywczego, a przede wszystkim zadowoleniu konsumentów.

Funkcjonowanie systemu kaucyjnego nie sprowadza się jedynie do definicji, ale w rzeczywistości oznacza konkretne wyzwania. W tym zakresie przychylamy się do uwagi zgłoszonej na etapie konsultacji projektu, aby z definicji napoju wyłączyć mleko i inne produkty mleczne, ponieważ zbieranie opakowań po tych produktach w jednostkach handlowych może spowodować powstanie zagrożenia sanitarnego oraz obniżenie wartości handlowej pozostałych opakowań z tworzyw sztucznych w przypadku ich łącznego magazynowania.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl