W pełni wspieramy dywersyfikację partnerów handlowych, co pomaga w zmniejszaniu zależności.Jednakże naciskaliśmy na potrzebę wzajemnie korzystnych relacji handlowych z UK. Bezapelacyjnie, udział handlu międzynarodowego w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) jest znaczący. Ta promocja zrównoważonych praktyk, jako norm światowych jest istotna.

Razem z naszymi członkami, aktywnie pracowaliśmy nad naszym wkładem w rozwój polityki promocji rolniczej prowadzonej przez Komisję UE. Ta polityka, która była wzmocniona w dniu 30 czerwca przez Komisję Europejską, poprzez wydanie dodatkowego wezwania do zgłaszania propozycji dot. wspierania pojedynczych i złożonych programów wraz z dodatkowymi 10 milionami euro, nakierowana była na europejski sektor rolnictwa, włączając produkty mleczne, poprzez działania promocyjne w celu wzmocnienia konkurencyjności i konsumpcji.

Publiczna konsultacja dot. oceny jest otwarta dla uwag do 11 września 2020 i będzie mierzyć efektywność, wydajność, spójność, trafność i unijną wartość dodaną tej polityki. Oczywiście EDA w pełni opowiada się za wsparciem Komisji Europejskiej dla naszych produktów mlecznych wysokiej jakości i my oczekujemy na kontynuację tego programu.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl