Peter Giørtz-Carlsen przedstawił w zwięzły sposób stan mleczarskich ram współpracy UE-UK, a szerzej analizy potencjalnego wpływu pozbawionego nadzoru okresu przejściowego oraz sformułował ‘kluczowe pytania’ naszego przemysłu. Odniósł się w szczególności do ostatniego raportu London School of Economics.

- Zostaliśmy uhonorowani przez ambasador Williams” jej zaangażowaniem i bardzo dziękujemy za konstruktywne podejście. Ona -oraz jej zespół – jasno pokazali, że troszczą się o sektor mleczarstwa i są aktywni dla pomocy nam w znalezieniu rozwiązań w zakresie spraw technicznych przed jakimi staniemy na końcu okresu przejściowego. To samo odnosi się do Brigitte Misonne i jej zespołu z DG AGRI. W liście do zarówno Komisji Europejskiej, jak i Rządu Jej Królewskiej Mości podsumowaliśmy wszystkie kwestie jakie pojawiły się podczas naszych warsztatów i na pewno będziemy je śledzić; zwłaszcza że DG TRADE i DG SANTE nie wzięły udziału w tych warsztatach.

- My po prostu MUSIMY mieć łagodny okres przejściowy, aby zapewnić zapełnienie półek i lodówek zdrowymi i odżywczymi produktami mlecznymi oraz utrzymanie zrównoważonych rynków - stwierdził Prezydent EDA Michel Nalet.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl