Spadek produkcji masła w 2016 r. w szeregu krajów istotnych z punktu widzenia globalnej podaży (m.in. Nowa Zelandia, Australia, Rosja; w innych istotnych regionach, jak UE czy USA, produkcja ta pozostała na poziomie z 2015 r.). W latach 2014, 2015 i w pierwszych miesiącach 2016 r. na świecie utrzymywał się trend spadkowy cen masła, związany z wysoką podażą mleka. Przełożyło się to na spadek opłacalności produkcji (tym bardziej, że mocno spadły wówczas także ceny mleka w proszku – drugiego produktu, który powstaje przy produkcji masła) i ograniczenie jej rozmiarów, co z kolei oddziaływało na zmniejszenie stanu zapasów. Na terenie UE efekty te oddziaływały ze szczególną siłą ze względu na zniesienie kwot mlecznych w 2015 r. i równolegle nałożone embargo przez Rosję, co wywołało dużą nadpodaż mleka (a tym samym, szczególnie głęboki spadek cen mleka i jego przetworów).

Wzrost popytu - w ostatnich latach światło dzienne ujrzały wyniki badań świadczące o tym, że wcześniejsze poglądy o negatywnym wpływie konsumpcji masła na zdrowie nie były słuszne. Pojawiła się wręcz moda na promowanie masła jako produktu naturalnego (mniej przetworzonego od innych popularnych tłuszczy), a przez to zdrowszego. Jako że kwestie związane ze zdrowiem mają rosnące znaczenie dla globalnej konsumpcji artykułów spożywczych, rewelacje te znalazły odzwierciedlenie postaci zwiększonej sprzedaży. Ponadto według FAO, szereg regionów świata (m.in. Chiny, Meksyk, Australia, Egipt, Arabia Saudyjska czy Rosja) zgłasza zwiększone zapotrzebowanie na import.

Czynnik spekulacyjny - wyjątkowo silne wzrosty cen masła nastąpiły w stosunkowo krótkim czasie, a ponadto w przypadku innych produktów mlecznych ceny rosną, ale w znacznie niższym tempie. Skali zmian na rynku masła nie da się w całości wytłumaczyć wspomnianymi ruchami popytowo-podażowymi, co coraz częściej rodzi przypuszczenia, że za ruchami cen w pewnym stopniu stały także czynniki spekulacyjne, takie jak np. celowe przetrzymywanie zapasów masła przez producentów, pośredników lub handlowców czy odpowiednie wykorzystywanie kontraktów terminowych na dostawy tego produktu.

- Wzrost krajowych cen masła wpisuje się w globalne trendy. Wzrostowy trend cen masła utrzymuje się na świecie od roku, przy czym Unia Europejska należy do regionów notujących najsilniejsze wzrosty. Według danych Komisji Europejskiej, na przełomie września i października średnie ceny masła w UE były o blisko 80 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie 2016 r. Dla porównania, na terytorium Oceanii (gdzie Nowa Zelandia jest największym eksporterem masła na świecie) wzrost ten wyniósł około 60 proc., a w USA około 25 proc. - mówi Paweł Kowalski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl