W efekcie, według danych Eurostat, w pierwszych pięciu miesiącach 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, największą dynamikę wzrostu eksportu, w przypadku głównych kategorii produktów mleczarskich odnotowano w przypadku masła, którego sprzedaż wzrosła o 36% do 78,8 tys. t. W szczególności, unijne masło zwiększyło swoją popularność na rynku kanadyjskim, eksport do tego kraju wzrósł z 0,1 tys. t w okresie I-V 2015 r. do 3,4 tys. t w okresie I-V 2016 r., oraz na rynku irańskim, gdzie eksport zwiększył się odpowiednio z 0,7 do 3,0 tys. t. Sprzedaż masła z UE na rynek marokański zwiększyła się o 169% do 4,9 tys. t, a do Japonii o 102% do 3,4 tys. t.

- W pierwszych pięciu miesiącach br. eksport serów na rynki pozaunijne zwiększył się o 15% do 323,5 tys. t, a wśród głównych odbiorców, wyższą niż przeciętna dynamikę odnotowano w przypadku Arabii Saudyjskiej (wzrost o 43%), Algierii (o 33%), Libanu (o 25%) oraz Korei Południowej (o 20%). Należy zauważyć, że zarówno w przypadku masła jak i serów dynamika wzrostu eksportu w maju była wyższa niż w pierwszych czterech miesiącach 2016 r. – podał Paweł Wyrzykowski.

Jak podkreśla ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas, inaczej wygląda sytuacja w przypadku eksportu odtłuszczonego mleka w proszku, którego sprzedaż na rynki zewnętrzne w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku była o 12% niższa od notowanej w analogicznym okresie przed rokiem i wyniosła 268,5 tys. t. Mniejszy popyt na unijne OMP zgłaszają jego dwaj główni odbiorcy w 2015 r. - Egipt i Algieria - do których sprzedaż zmniejszyła się odpowiednio o 23 i 20% czyli łącznie o 16,9 tys. t, tj. 47% całkowitego spadku wolumenu. Eksport OMP do Chin wzrósł natomiast o 14%, na Filipiny zwiększył się o 29% a do Arabii Saudyjskiej o 23%.

- Niewielkie zmiany zaobserwowano w wolumenie eksportu pełnego mleka w proszku, który w okresie I-V 2016 r. był o 3% większy niż przed rokiem. Co prawda eksport do trzech największych w całym 2015 r. odbiorców tego produktu (Omanu, Algierii i Nigerii) był mniejszy niż w pierwszych pięciu miesiącach 2015 r., ale znaczący wzrost popytu, przede wszystkim, ze strony Chin, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich sprawił, że łączny wolumen wywiezionego z UE pełnego mleka w proszku był nieco większy niż przed rokiem – przyznał Paweł Wyrzykowski.

- Należy zauważyć, że osłabienie euro wobec dolara w czerwcu i lipcu br. sprawia, że konkurencyjność unijnego eksportu produktów mleczarskich wzrasta. Jeżeli tendencja ta się utrzyma może prowadzić to do częściowego zmniejszenia poziomu zapasów produktów mleczarskich w UE – podsumował.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl